O czasopiśmie

Organ Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. "Przegląd Pediatryczny" jest niezależnym, recenzowanym czasopismem naukowo-szkoleniowym, które ukazuje się od 1908 r. Jego pierwszym Redaktorem Naczelnym był światowej sławy polski pediatra Józef Polikarp Brudziński. Wyznaczył on obowiązujące do dziś cele czasopisma: promowanie najnowszych odkryć naukowych w dziedzinie pediatrii oraz szerzenie wiedzy wśród specjalistów zajmujących się leczeniem młodych pacjentów. Zgodnie z długoletnią tradycją w "Przeglądzie Pediatrycznym" zamieszczane są prace, które charakteryzują się różnorodnością poruszanych zagadnień pediatrycznych. Publikowane artykuły mają charakter oryginalny (kliniczny i eksperymentalny), poglądowy, kazuistyczny oraz edukacyjny. Ponadto w czasopiśmie zamieszczane są sprawozdania z polskich i zagranicznych konferencji medycznych, komunikaty i listy do Redakcji. Skład Komitetu Naukowego potwierdza wysoką rangę czasopisma. W piśmie drukowane są prace w języku polskim, każdy artykuł zawiera ponadto streszczenie w języku polskim i angielskim. Odbiorcami "Przeglądu Pediatrycznego" są lekarze pediatrzy i lekarze rodzinni. Pismo wysyłane jest bezpośrednio do ok. 6000 czytelników – członków Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Promowanie najnowszych odkryć naukowych w dziedzinie pediatrii oraz szerzenie wiedzy wśród specjalistów zajmujących się leczeniem młodych pacjentów. Publikowane są prace oryginalne, poglądowe, kazuistyczne o różnorodnej tematy pediatrycznej.

Wskaźniki czasopisma

MEiN 20 pkt, IC 87.08, CiteScore 2021 0.1, SJR 2021 0.101, SNIP 2021 0.005

Indeksakcja w bazach i katalogach:

EMBASE, ICI Journals Master List / ICI World of Journals, Scopus, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Polska Bibliografia Lekarska, EBSCO

Rejestracja/Logowanie – przejdź do zakładki Logowanie dla autorów