O Wydawnictwie

Aktualnie w ofercie Wydawnictwa znajduje się ponad 160 książek oraz 5 czasopism. Wydawnictwo Czelej organizuje także konferencje naukowe dla środowiska medycznego oraz akredytowane przez Towarzystwa Naukowe i Naczelną Radę Lekarską programy edukacyjne (zgodne z obowiązkiem ustawicznego kształcenia się lekarzy i lekarzy dentystów).
 
Wydawnictwo Czelej zostało założone w 1992 r. Jest liderem wśród wydawców książek medycznych. Współpracuje z najlepszymi ośrodkami medycyny oraz uczelniami medycznymi w Polsce i na świecie.

Książki

Wydawnictwo współpracuje z wieloma wydawcami zagranicznymi i publikuje również tłumaczenia najważniejszych książek ze światowej medycyny.

Nakładem Wydawnictwa ukazało się m.in. 3-tomowe wydanie „Interny Harrisona” pod redakcją A. Fauci i wsp. Było to największe przedsięwzięcie wydawnicze w Polsce (ponad 7000 stron maszynopisu tłumaczeń specjalistycznych) oraz pierwszy tak kompletny podręcznik dla internistów, lekarzy rodzinnych i lekarzy przygotowujących się do egzaminów specjalizacyjnych.

O wysokim poziomie merytorycznym i naukowym publikacji Wydawnictwa Czelej świadczy również fakt, że 79 książek Wydawnictwa Czelej zostało uznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Zdrowia za podręczniki naukowe.

Czasopisma

W ofercie Wydawnictwa znajduje się aktualnie 5 czasopism, w tym m.in. „Przegląd Pediatryczny” (czasopismo o 100-letniej tradycji, związane z Polskim Towarzystwem Pediatrycznym, obecne w wykazie czasopism naukowych MNiSW). Nasze czasopisma są wiodącymi tytułami w reprezentowanych dziedzinach medycyny.

Magazyn Stomatologiczny – bogato ilustrowane pismo naukowo-zawodowe, adresowane do lekarzy stomatologów wszystkich specjalności;

Neurologia Praktyczna – publikacja skierowana zarówno do lekarzy neurologów, jak i lekarzy pierwszego kontaktu, którzy są zainteresowani poznaniem zagadnień z zakresu neurologii;

Dermatologia Praktyczna – czasopismo z zakresu dermatologii, wenerologii i alergologii; publikuje prace oryginalne, zgodne z najnowszymi odkryciami naukowymi oraz opisy przypadków;

Gastroenterologia Praktyczna – rzetelny i obiektywny kwartalnik przekazujący praktyczną wiedzę dla lekarzy zainteresowanych problemami współczesnej gastroenterologii;

Przegląd Pediatryczny – wydawane pod patronatem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, pismo dla lekarzy zainteresowanych stałym wzbogacaniem swojej wiedzy z dziedziny pediatrii, ceniących dostęp do wartościowych informacji merytorycznych.

Konferencje i programy edukacyjne

Wydawnictwo Czelej organizuje także konferencje naukowe dla środowiska medycznego oraz akredytowane przez Towarzystwa Naukowe i Naczelną Radę Lekarską programy edukacyjne (zgodne z obowiązkiem ustawicznego kształcenia się lekarzy i lekarzy dentystów). Wydawnictwo organizuje m.in. międzynarodową konferencję naukową z wykładowym językiem angielskim i udziałem ponad 30 gości z zagranicy: Kongres Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej. Kongres odbywa się pod przewodnictwem Towarzystwa Chirurgów Polskich.