Recenzenci

Dr hab. n. med. Agnieszka Baranowska-Bik, prof. CMKP
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Bieganowska
Klinika Kardiologii, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

Dr hab. n. med. Leszek Boćkowski
Klinika Neurologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Buczyński
Zakład Epidemiologii i Zdrowia Publicznego, Katedra Nauk Wojskowo-Medycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dr hab. n. med. Dariusz Czaprowski, prof. UWM
Katedra Fizjoterapii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Dr n. med. Alicja Czyżyk
Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

Dr n. med. Łukasz Dembiński
Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Dr n. med. Andrzej Gaik
Oddział II Chorób Płuc i Gruźlicy, WZZOZ Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji, Tuszyn

Dr hab. n. o zdr. Anna Gawron-Skarbek
Klinika Geriatrii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Gmitrowicz
Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dr n. med. Justyna Gołębiowska-Sosnowska
Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dr n. med. Paweł Goryński
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego

Dr n. med. Małgorzata Hołyńska-Modzelewska
Klinika Alergologii, Gastroenterologii i Żywienia Dzieci, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dr hab. n. med. Ninella Irga-Jaworska
Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska
Klinika Pediatrii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Dr hab. n. med. Jakubowska-Pietkiewicz Elżbieta, prof. UM
Klinika Pediatrii, Patologii Noworodka i Chorób Metabolicznych Kości, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dr n. med. Szymon Janczar
Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Prof. dr hab. n. med. Irena Jankowska
Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

Dr n. med. Kaczmarek Anna
Klinika Pediatrii, Diabetologii, Endokrynologii i Nefrologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dr n. med. Piotr Kędziora
Klinika Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej, Uniwersyteckie Centrum Pediatrii im. M. Konopnickiej w Łodzi

Dr n. farm. Michał Klimczak
Zakład Toksykologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Kowalczyk
Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie

Dr n. med. Magdalena Kowalewska-Pietrzak
Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii I Katedry Pediatrii – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4 im. Marii Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Dr hab. n. med. Katarzyna Krenke
Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr hab. n. med. Aneta Krogulska, prof. UMK
Katedra Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Prof. dr hab. n. med. Janusz Książyk
Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

Dr n. med. Joanna Kudzin
Klinika Alergologii, Gastroenterologii i Żywienia Dzieci, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Prof. dr hab. n. med. Beata Kulik-Rechberger
Zakład Propedeutyki Pediatrii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dr n. med. Katarzyna Kulińska-Szukalska
Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi

Dr n. med. Wojciech Kuzański
Klinika Chirurgii i Onkologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Prof. dr hab. n. med. Dariusz Marek Lebensztejn
Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii, Żywienia, Alergologii i Pulmonologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Dr hab. n. med. Lipińska Joanna
Klinika Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dr hab. n. med. Ewa Majda-Stanisławska, prof. UM
Klinika Chorób Zakaźnych Dzieci, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dr n. med. Anna Mania
Klinika Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Prof. dr hab. n. med. Magdalena Maria Marczyńska
Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas
Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Dr hab. n. med. Beata Mianowska, prof. UM
Klinika Pediatrii, Diabetologii, Endokrynologii i Nefrologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dr n. med. Izabela Michałus
Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

Prof. dr hab. n. med. Bożena Mikołuć
Klinika Pediatrii, Reumatologii, Immunologii i Chorób Metabolicznych Kości, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Prof. dr hab. n. med. Krystyna Mitosek-Szewczyk
Klinika Neurologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Prof. dr hab. n. med. Jacek Musiał
II Katedra Chorób Wewnętrznych im. Prof. Andrzeja Szczeklika, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Muszyńska-Rosłan
Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Dr n. med. Lidia Ostrowska-Nawarycz
Zakład Biofizyki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Prof. dr hab. n. med. Joanna Oświęcimska
Katedra i Klinika Pediatrii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Pac-Kożuchowska
Klinika Pediatrii i Gastroenterologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dr n. med. Anna Pankowska
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dr n. med. Agata Pastorczak Agata
Klinika Pediatrii, Onkologii i Hematologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski
Klinika Onkologii Dziecięcej SPSK 1, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Prof. dr hab. n. med. Anna Piaseczna-Piotrowska
Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

Dr n. med. Filip Pierlejewski
Klinika Pediatrii, Onkologii i Hematologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dr n. med. Iwona Pietrzak
Klinika Pediatrii, Diabetologii, Endokrynologii i Nefrologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Prof. dr hab. n. med. Ewa Pilarska
Klinika Neurologii Rozwojowej, Gdański Uniwersytet Medyczny

Dr hab. n. med. Katarzyna Plata-Nazar
Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Alergologii i Żywienia Dzieci, Gdański Uniwersytet Medyczny

Dr hab. n. med. Maria Pokorska-Śpiewak
Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. n. med. Przemysław Przewratil
Klinika Chirurgii i Onkologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dr n. med. Łukasz Przysło
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

Dr n. med. Dariusz Rokicki
Katedra pediatrii klinicznej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr n. med. Justyna Roszkiewicz
Klinika Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Prof. dr hab. n. med. Magdalena Rutkowska
Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

Dr hab. n. med. Bożena Skotnicka
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Dr n. med. Agata Skrzat-Klapaczyńska
Klinika Chorób Zakaźnych dla Dorosłych, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta
Zakład Zdrowia Reprodukcyjnego i Seksuologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Smolewska
Klinika Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dr hab. n. med. Joanna Smyczyńska
Klinika Pediatrii, Diabetologii, Endokrynologii i Nefrologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dr hab. n. med. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska, PZH Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego

Dr n. med. Andrzej Stawarski
Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

Dr hab. n. med. Artur Sulik
Klinika Obserwacyjno-Zakaźna Dzieci, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Prof. dr hab. n. med. Marek Szczepański
Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Prof. dr hab. n. med. Robert Śmigiel
Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Dr hab. n. med. Dariusz Timler, prof. UM
Zakład Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Prof. dr hab. n. med. Marcin Tkaczyk
Klinika Pediatrii, Immunologii i Nefrologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

Dr hab. n. med. Ewa Toporowska-Kowalska, prof. UM
Klinika Alergologii, Gastroenterologii i Żywienia Dzieci, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Prof. dr hab. n. med. Marek Ussowicz
Katedra i Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Lek. Anna Wiernicka
Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

Prof. dr hab. n. med. Paweł Zagożdżon
Zakład Higieny i Epidemiologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

Dr hab. n. med. Anna Zakrzewska
Klinika Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii u Dzieci, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Prof. dr hab. n. med. Anna Zalewska-Janowska
Zakład Psychodermatologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dr n. med. Elżbieta Zawistowska
Klinika Chorób Układu Oddechowego dla Dzieci, WZZOZ Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi

Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Zmysłowska
Zakład Genetyki Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dr n. med. Agnieszka Zygmunt
Klinika Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej, II Katedra Pediatrii Uniwersytet Medyczny w Łodzi