Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny: dr hab. n. med. Katarzyna Plata-Nazar
Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Alergologii i Żywienia Dzieci
Gdański Uniwersytet Medyczny
Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk
e-mail: katarzyna.plata-nazar@gumed.edu.pl

 

Redakcja Naukowa:

Zarząd Główny PTP
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa