Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny: prof. dr hab. n. med. Wojciech Młynarski
Klinika Pediatrii, Onkologii i Hematologii I Katedry Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, e-mail: pp@csk.umed.lodz.pl
Redaktor prowadzący: Malwina Staszak, e-mail: malwina.staszak@czelej.com.pl