Kontakt

Klinika Pediatrii, Onkologii i Hematologii I Katedry Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ul. Sporna 36/50
91-738 Łódź, Poland
tel. (+48 42) 617 77 91, faks (+48 42) 617 77 98
e-mail: pp@csk.umed.lodz.pl

Główna osoba do kontaktu

Agnieszka Abel-Ślawska

Wsparcie techniczne

LIBCOM