Kontakt

Redaktor naczelny: dr hab. n. med. Katarzyna Plata-Nazar

Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Alergologii i Żywienia Dzieci
Gdański Uniwersytet Medyczny
Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk
e-mail: katarzyna.plata-nazar@gumed.edu.pl

Redakcja Naukowa:
Zarząd Główny PTP
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa

Główna osoba do kontaktu

Malwina Staszak

Wsparcie techniczne

LIBCOM